Detail Blog

10 Jurusan Universitas Jember Sepi Peminat, Referensi Daftar UTBK SNBT 2024.

BERITA | A. Syahroni | 09 Jan 2024 14:41

1. Fisika
Peminat 2022: 71
Daya tampung UTBK SNBT: 65

2. Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso
Peminat 2022: 91 
Daya tampung UTBK SNBT: 22

3. Ilmu Tanah
Peminat 2022: 92
Daya tampung UTBK SNBT: 35

4. Proteksi Tanaman
Peminat 2022: 101
Daya tampung UTBK SNBT: 35

5. Penyuluhan Pertanian
Peminat 2022: 101
Daya tampung UTBK SNBT: 35

6. Pendidikan Luar Sekolah
Peminat 2022: 124 
Daya tampung UTBK SNBT: 45 

7. Teknik Konstruksi Perkapalan 
Peminat 2022: 127 
Daya tampung UTBK SNBT: 30 

8. Kimia 
Peminat 2022: 156 
Daya tampung UTBK SNBT: 60 

9. Pendidikan Fisika 
Peminat 2022: 183 
Daya tampung UTBK SNBT: 65 

10. Peternakan 
Peminat 2022: 186 
Daya tampung UTBK SNBT: 35